Self-assessment tool ZKN governance code 2022

ZKN governance code

ZKN heeft met haar leden de ZKN governance code (GC) geëvalueerd en vernieuwd. De GC 2022 is door het bestuur na raadpleging van de leden definitief vastgesteld.

Self-assessment een verplicht onderdeel van ZKN-keurmerk audit

U beoordeelt met dit self-assessment aan de hand van een vragenlijst of uw kliniek voldoet aan de ZKN governance code. De auditor voor het ZKN-keurmerk beoordeelt jaarlijks of het ondertekende self-assesment aanwezig is, volledig is ingevuld en gedeeld is met de Raad van Toezicht. Auditoren geven verder geen inhoudelijk oordeel over het ingevulde self-assessment in het auditrapport.

Leren van elkaar

Als uw kliniek aan een criterium uit de code (nog) niet voldoet wordt u geacht hierop een toelichting te geven in het self-assessment. Voor de criteria waar u wel aan voldoet geeft uw toelichting gelegenheid voor reflectie. Uw reflectie en toelichting helpen ZKN bij het monitoren van de werking van de code, om onderwerpen te agenderen voor bijeenkomsten met leden en de goede voorbeelden paraat te hebben in gesprekken met stakeholders. ZKN biedt via de online tool de mogelijk het self-assessment te delen.

Opzet en instructie self-assessment

De self-assessment bestaat uit 23 vragen, ingedeeld op basis van de thema’s in de GC. De vragen zijn te beantwoorden met ja, nee of n.v.t. Iedere 30 seconden wordt uw input opgeslagen. U kunt dus tussentijds stoppen en het invullen van de vragen later hervatten. Hiervoor ontvangt u per mail een code.

Wij vragen u bij het invullen van de vragenlijst om het ingevulde assessment te delen met ZKN. Dit is nog zonder uw handtekening en datum waarop u het heeft gedeeld met RvT. De uitgeprinte versie ondertekent u met vermelding datum gedeeld met RvT en stelt u beschikbaar aan uw auditor.